słońcablask

137 tekstów – auto­rem jest słońcab­lask.

Z przeszłości nie ma przyszłości, a przyszłość jest jasnością. 

myśl
zebrała 3 fiszki • 11 listopada 2012, 19:18

płacz człowieka nie świad­czy o je­go słabości, lecz o tym co przeżył. 

myśl
zebrała 16 fiszek • 11 lutego 2012, 21:14

Zdra­da jest słod­ka, lecz to jej pos­mak zos­ta­wia gorzkie wspomnienie. 

myśl
zebrała 9 fiszek • 9 stycznia 2012, 00:33

czas uczy­nił nas nieznajomymi. 

myśl
zebrała 28 fiszek • 12 listopada 2011, 02:31

po­całun­ki wy­rażają najgłębsze słowa 

myśl
zebrała 7 fiszek • 10 września 2011, 22:48

współczu­cie nie zmniej­sza cierpienia. 

myśl
zebrała 19 fiszek • 7 czerwca 2011, 21:13

mogę wsadzić Ci głowę do wo­dy, i trzy­mać ją, aż zab­raknie Ci po­wiet­rza w płucach, ale będziesz wie­dział, że Cię nie uto­pie, to jest zaufanie. 

myśl
zebrała 16 fiszek • 3 czerwca 2011, 18:04

dla jed­ne­go cias­to może być cze­kola­dowe, dla dru­giego ka­kaowe, a i tak jest tak sa­mo sma­kującym ciastkiem 

myśl
zebrała 17 fiszek • 15 maja 2011, 19:03

pozwól, że og­rze­je się w Twoim blas­ku, a gdy zro­bi się za gorąco scho­wam się w cieniu Two­jej sławy. 

myśl
zebrała 6 fiszek • 11 maja 2011, 14:49

ko­lej­na miłość jest pier­wsza, to tyl­ko ludzie za późno się spotkali.. 

myśl
zebrała 23 fiszki • 13 kwietnia 2011, 08:22

słońcablask

Przyjaciele nazywają mnie niepalącą abstynentką wolną od narkotyków . ; )

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

słońcablask

Użytkownicy
R S T
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Aktywność